Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
  • IČO: 00175790
  • Adresa:
    Vocelova 1338
    500 02 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_133.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 478421

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dovybavení lakovny včetně souvisejících úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2015 13.02.2015 09:00
Dodávka řidičského trenažéru na nákladní automobil
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2014 19.12.2014 09:15
Dovybavení dopravní učebny a přilehlé cvičné plochy mobilní světelnou signalizací pro dopravní situace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2014 19.12.2014 09:30
Stavební úpravy v tělocvičně Vocelova 1338
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2014 21.05.2014 09:00
Služby k zabezpečení projektu OPVK – partner č. 17 - zařízení autodílen
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013 06.12.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016