Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
  • IČO: 00175790
  • Adresa:
    Vocelova 1338/2
    50002 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_133.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 478421

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 - zpracování PD včetně autorského dozoru a EP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2022 24.11.2022 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016