Profil zadavatele: Královéhradecký institut pro vzdělávání a inovace - školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

  • Název: Královéhradecký institut pro vzdělávání a inovace - školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
  • IČO: 62731882
  • Adresa:
    Štefánikova 566/26
    50011 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_123.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2023-008110

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění zahraniční stáže ve Finsku
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2019 15.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016