Profil zadavatele: Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842

  • Název: Plavecká škola Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842
  • IČO: 67440576
  • Adresa:
    Eliščino nábřeží 842/3,
    500 03 Plavecký bazén
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_122.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení