Profil zadavatele: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

  • Název: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové
  • IČO: 00528315
  • Adresa:
    Vocelova 1469/5
    500 02 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_121.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 218429
  • Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.dmhk.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební opravy ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2017 22.06.2017 14:00
Dodávka a montáž klimatizace
podlimitní Zadáno 28.04.2016 11.05.2016 00:00
Oprava vzduchotechniky ve ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 12.04.2016 00:00
Oprava sociálních zařízení na DM Hradecká
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2016 07.04.2016 14:00
Rekonstrukce el. instalace Hradecká 1204/5
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 22.06.2015 00:00
Dodávka serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2014 16.07.2014 14:00
„Daňové poradenství " poskytovaného dle zákona č.523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR a násl. zákona č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník.
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 26.06.2014 10:00
Vedení účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle českých účetních standardů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2014 26.06.2014 10:00
Oprava sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2014 05.05.2014 00:00
Dodávka malířských prací
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 27.03.2014 14:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu soc. zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2014 30.03.2015 14:00
Zpracování PD (ve stupni PDPS) pro projekt"Zateplení objektu J. Masaryka 63/28"
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2014 20.03.2014 14:00
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 12.12.2013 00:00
Dodávka toaletního papíru a ručníků
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2013 12.12.2013 14:00
Provádění pravidelných revizí elektro a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 17.10.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››