Profil zadavatele: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497

  • Název: Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
  • IČO: 60153423
  • Adresa:
    Žižkova 497
    54301 Vrchlabí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_120.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení