Profil zadavatele: Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240

  • Název: Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240
  • IČO: 60153270
  • Adresa:
    Dolní Lánov 240
    54341 Dolní Lánov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_119.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348987

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup užitkového automobilu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 05.05.2016 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016