Profil zadavatele: Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141

  • Název: Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141
  • IČO: 60884681
  • Adresa:
    Českých bratří 141
    51743 Potštejn
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_118.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-042051

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Změna topného média - č. akce SM/20/303
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 04.06.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016