Profil zadavatele: Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

  • Název: Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246
  • IČO: 48623741
  • Adresa:
    tř. Masarykova 246
    550 01 Broumov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_116.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-033029

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení