Profil zadavatele: Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267

  • Název: Dětský domov a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
  • IČO: 62690540
  • Adresa:
    Hrádecká 267
    50315 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_115.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-003799

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce elektrických rozvodů Dětského domova a školní jídelny, Nechanice, Hrádecká 267
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2019 10.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016