Profil zadavatele: Dětský domov a školní jídelna Nechanice

  • Název: Dětský domov a školní jídelna Nechanice
  • IČO: 62690540
  • Adresa:
    Hrádecká 267
    503 15 Nechanice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_115.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení