Profil zadavatele: Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279

  • Název: Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
  • IČO: 70152519
  • Adresa:
    Pelclova 279
    517 41 Kostelec nad Orlicí
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_114.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení