Profil zadavatele: Základní škola, Hořice, Husova 11

  • Název: Základní škola, Hořice, Husova 11
  • IČO: 71197290
  • Adresa:
    Husova 11
    508 01 Hořice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_112.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení