Profil zadavatele: Základní škola, Hostinné, Sluneční 377

  • Název: Základní škola, Hostinné, Sluneční 377
  • IČO: 64201015
  • Adresa:
    Sluneční 377
    543 71 Hostinné
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_108.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení