Profil zadavatele: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

  • Název: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
  • IČO: 70152501
  • Adresa:
    Opočenská 115
    518 01 Dobruška
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_107.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce rozvodů vody a sociálních zařízení – akce č. SM-19-368
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 27.04.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016