Profil zadavatele: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115

  • Název: Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
  • IČO: 70152501
  • Adresa:
    Opočenská 115
    51801 Dobruška
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_107.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-047354

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce svítidel v budově Základní školy, Dobruška, Opočenská 115, Opočenská 115 – akce SM/23/386
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2024 14.05.2024 10:00
Zateplení stropů budovy Základní školy, Dobruška, Opočenská 115
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 21.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016