Profil zadavatele: Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240

  • Název: Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240
  • IČO: 70837538
  • Adresa:
    F. Palackého 1240
    504 01 Nový Bydžov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_105.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení