Profil zadavatele: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485

  • Název: Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  • IČO: 70152497
  • Adresa:
    Kolowratská 485
    516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_104.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení