Profil zadavatele: Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146

  • Název: Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146
  • IČO: 70841195
  • Adresa:
    Lázeňská 146
    507 81 Lázně Bělohrad
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_102.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení