Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
III/319 5 Javornice – Slatina, RŽK
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2013 04.11.2013 09:00
Silnice III/29827 Svinary – Malšova Lhota
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2013 04.11.2013 09:00
Aktualizace internetové aplikace pasport územně plánovacích dokumentací obcí Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 30.10.2013 13:00
Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie a biologie - DP laboratorní přístroje a pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 05.11.2013 11:00
Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie a biologie - 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 05.11.2013 12:00
Dodávka vybavení odborných pracovišť fyziky, chemie a biologie - 2. dílčí plnění
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 05.11.2013 11:00
"Reko části DM-PD- č. akce SM/13/333"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2013 05.11.2013 10:00
Dodávka informačních technologií
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2013 25.10.2013 12:00
Zpracování dokumentace EIA, výkon inženýrské činnosti a zpracování souboru projektových dokumentací tepelného čerpadla v rámci investiční akce Vrchlabí čp. 1409, požární stanice a zdravotnická záchranná služba
podlimitní Zadáno 15.10.2013 06.11.2013 10:00
Sada pro mikroskopování
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2013 24.10.2013 10:00
Oprava izolace mezistřešních žlabů a okapů na budově "X" Domova důchodců Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2013 01.11.2013 10:00
Provádění pravidelných revizí elektro a hromosvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2013 17.10.2013 00:00
Polohovací lůžka vč. příslušenství pro LDN Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 18.10.2013 00:00
"Regenerace aleje u komunikace II/303 Broumov - Police nad Metují"
podlimitní Zadáno 08.10.2013 24.10.2013 13:00
"Regenerace aleje V Lipkách"
podlimitní Zadáno 08.10.2013 24.10.2013 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016