Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sportovního reprezentačního oblečení pro výpravu Královéhradeckého kraje na „Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2016"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 05.10.2015 14:00
Jazykový kurz pro žáky stavební průmyslovky
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2015 09.10.2015 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU II
nadlimitní Zadáno 21.09.2015 08.10.2015 10:00
Dodávka a instalace anesteziologických přístrojů ARO pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 02.10.2015 10:00
Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - obměna ergometrického přístroje pro odd. nukleární medicíny
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 01.10.2015 10:00
Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - obměna plicních ventilátorů pro ARO
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2015 01.10.2015 10:00
Dodávka výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2015 30.09.2015 00:00
Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje
podlimitní Zadáno 14.09.2015 13.11.2015 10:00
Právní poradenství, organizace a administrace výběrových/zadávacích řízení pro individuální projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 22.09.2015 14:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa -Přístupová komunikace do PZ/trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 - zpracování PD a zajištění AD - JŘBU
podlimitní Zadáno 11.09.2015 24.09.2015 10:00
Stavební úpravy – pekařská dílna
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 29.09.2015 10:00
Dodávka sušičky Domovu U Biřičky Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 12.10.2015 10:00
Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů III.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2015 22.09.2015 10:00
Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Gymnázia Jaroměř do Anglie
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2015 22.09.2015 08:15
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní – JŘBU II
podlimitní Zadáno 04.09.2015 17.09.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016