Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Záchranný archeologický výzkum a zemní práce stavby „II/303 Běloves – Velké Poříčí – přeložka silnice"
Odesílatel Kateřina Morávková
Organizace odesílatele ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. [IČO: 27502988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2023 11:31:42
Předmět Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení, změna č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- A Vysvětlení změna č. 1_ZAV Běloves_el.podpis.pdf (823.31 KB)
- 02 Smlouva o dílo_23032023.docx (79.88 KB)