Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem
Odesílatel Svatava Adamírová
Organizace odesílatele ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. [IČO: 27502988]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2022 14:40:54
Předmět Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení, změna č. 2_klimatizace DKNL.pdf (107.27 KB)
- Příloha č. 1 Rekapitulace nabídkové ceny_oprava 2.xlsx (12.93 KB)
- fotografie budovy_zákres.jpg (105.14 KB)
- Výkres budovy_zákres.JPG (154.98 KB)
- Výkres budovy_příčný řez_zákres.pdf (47.16 KB)