Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení parního sterilizátoru pro OKIM pro Oblastní nemocnici Náchod a.s. - III.
Odesílatel Eva Neprašová
Organizace odesílatele Oblastní nemocnice Náchod a.s. [IČO: 26000202]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.07.2021 13:22:01
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
přikládám vysvětlení zadávací dokumentace na základě vzneseného dotazu jednoho účastníka VZMR. Dále přikládám změněnou přílohu č.1 - Technická secifikace_verze_2.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (495.91 KB)
- Příloha č. 1 - Technická specifikace_verze_2.docx (24.42 KB)