Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace
Odesílatel Jan Baše
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 19:04:44
Předmět Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 3

Tímto uveřejněním nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- 2020_11_26_kno_pd_VDZ_03.pdf (277.86 KB)