Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1
Odesílatel Petra Matoušková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2020 13:58:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Tímto uveřejněním dochází ke změně lhůty pro podání nabídek a k úpravě přílohy č. 2 zadávacích podmínek - výkazu výměr.


Přílohy
- 2020_10_02_spsow_skola_wc_VDZ_03.pdf (256.94 KB)
- p02.vykaz_vymer_opr_2_10_2020.xlsx (96.90 KB)