Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2020 16:57:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vážení dodavatelé,
v příloze Vám zasílám Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2).
Dodatečná informace č. 2 je dostupná na profilu zadavatele v sekci "Dokumenty vyhrazené jen pro účastníky.
S pozdravem
Ing. Monika Jančová
na základě pověření


Přílohy
- Projektová dokumentace - aktualizovaná.zip (33.18 MB)
- Výkaz výměr - aktualizovaný.zip (119.75 KB)
- DI č. 2.pdf (519.07 KB)