Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI V OBLASTI - BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
Odesílatel Dalimila Patočková
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje [IČO: 48145122]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2020 12:12:54
Předmět Výzva

Dobrý den,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídek na veřejnou zakázku - Poskytování odborné pomoci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.


Přílohy
- Výzva_k_podání_nabídek.pdf (3.34 MB)
- 1_Krycí_list_nabídky.docx (22.83 KB)
- 2_Smlouva_o_poskytování_pomoci.docx (28.42 KB)
- 3_ČP_kvalifikace_a_stret_zajmu.docx (23.49 KB)
- 4_Seznam_poddodavatelu.docx (32.47 KB)