Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2019 16:08:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek č. 7

Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek č. 7


Přílohy
- DI č. 7 EP.pdf (554.57 KB)
- Příloha 5 - Návrh ceny díla_2_12_2019.xlsx (11.47 KB)
- soutezni_podminky_nova_paka_regulernost_2_12_2019.docx (675.16 KB)
- Příloha 4 - Vzor smlouvy o dílo_2_12_2019.docx (70.40 KB)