Veřejná zakázka: Pavilon L (gynekologie-porodnice) – stavební úpravy – ON Trutnov – zpracování PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9942
Systémové číslo: P23V00000696
Datum zahájení: 22.05.2023
Nabídku podat do: 05.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pavilon L (gynekologie-porodnice) – stavební úpravy – ON Trutnov – zpracování PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav na gynekologicko-porodnickém pavilonu (pavilon L) v ON Trutnov (dále též jen „PD“), vymezené dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru na stavební úpravy pavilonu L pro areál ON Trutnov.
Při zpracování PD se bude vycházet z půdorysů pro 1.PP a 1.-3. NP, ve kterých jsou zelenou barvou vyznačeny prostory, kterých se týkají stavební úpravy. Rozsah stavebních úprav může být v průběhu zpracování návrhu upraven. Půdorysy pro 1.PP a 1.-3.NP jsou přílohou č. 6 této výzvy.
Podrobnější obsah a rozsah předmětu činností je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo – příloha č. 2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH je zároveň stanovena jako maximálně přípustná nabídková cena.

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky