Veřejná zakázka: III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9253
Systémové číslo: P23V00000007
Evidenční číslo zadavatele: 32887
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-003172
Datum zahájení: 18.01.2023
Nabídku podat do: 24.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa“.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/29827 a přilehlého úseku III/3082, včetně obnovy odvodnění, opravy propustků a úpravy napojení sjezdů. Rekonstrukce silnice III/29827 je vyvolána zhoršeným technickým stavem komunikace a propustků, které se nacházející na její trase. Realizací dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Komunikace je situována v trase stávající silnice III/29827 s proměnnou šířkou zpevněné části 5,3 - 6,5 m a silnice III/3082 s šířkou zpevnění 6,0 m. Šířka zpevnění je ve směrových obloucích zvýšena dle prostorových možností trasy.
Realizací stavby nedojde k žádné změně v dopravním systému v daném území. Jedná se o zlepšení povrchu silnice (zesílení konstrukce silnice, odstranění pokleslých krajnic), lokálně s mírným rozšířením zpevněné části silnice III/29827 na 5,5 m, prohloubení a zprůtočnění příkopů, opravu propustků a odvodnění komunikace.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 003 Všeobecné předběžné položky
SO 004 Všeobecné předběžné položky
SO 103 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 – Běleč nad Orlicí – Svinary
pracovní staničení 3.026 – 5.710
SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 – Svinary
pracovní staničení 5.710 – 6.340
Rekonstrukce silnice III/3082 – úsek obec Svinary
pracovní staničení 0,000 – 0,260
SO 105 Obnova zálivů zastávek MHD Svinary
SO 143 Dopravní opatření – úsek 3 – Běleč nad Orlicí – Svinary (III/29827; III/3082)
SO 144 Dopravní opatření – úsek 4 – Svinary (III/29827)

Ostatní požadavky:
Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.

Podmínky DIO:
• SO 103 – Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 3 – Běleč nad Orlicí – Svinary
Tento úsek od konce obce Běleč nad Orlicí po křižovatku silnic III/29827 a III/3082 v Svinarech musí být realizován v době od 01.07.2023 do 31.08.2023, tedy v době školních letních prázdnin). V termínu od 01.09.2023 musí být zajištěna dopravní obslužnost (autobus MHD, linkový autobus) obce Běleč nad Orlicí ve směru od obce Svinary. V průběhu realizace stavebních prací bude umožněn vjezd a výjezd rezidentů do chatové osady „OVS“, a to buď ze směru od obce Svinary nebo od obce Běleč nad Orlicí, realizace SO103 bude rozdělena na dvě podetapy, hranice obou podetap je u hájovny. V průběhu realizace stavby SO 103 bude zajištěna dopravní obslužnost písníku za obcí Běleč nad Orlicí vlevo, a to ze směru od obce Běleč nad Orlicí.
• SO 104 Rekonstrukce silnice III/29827 - úsek 4 – obec Svinary
Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti (autobusy MHD, linkové autobusy, rezidenti části obce Svinary – ul. K Lesu) bude po celou dobu realizace tohoto stavebního objektu zajištěna průjezdnost křižovatky silnice III/29827 a místní komunikace - ul. Dubinská a ul. K Lesu. Z tohoto důvodu bude realizace rekonstrukce této křižovatky provedena po částech a v různých termínech.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova 37/32, IČO: 474 55 292, odpovědný projektant: Ing. Tužil, datum zpracování 08/2014, číslo zakázky: 143110001. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 773 356 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky