Veřejná zakázka: Most ev. č. 32426-1 Radíkovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9209
Systémové číslo: P22V00001010
Evidenční číslo zadavatele: 32908
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002093
Datum zahájení: 11.01.2023
Nabídku podat do: 13.02.2023 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 32426-1 Radíkovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Most ev. č. 32426-1 Radíkovice“.

Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu mostu ev.č. 32426-1 a stavební úprava komunikace v předpolích mostu. Stavba bude realizována převážně ve stávajícím umístění a ve stávající trase komunikace. Kapacita dopravy se nemění, z ohledu na nové šířkové poměry mostu dojde k plynulému a bezpečnému silničnímu a pěšímu provozu, průtočný profil pod mostem se zvětší na normové požadavky. Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení množství odváděných vod. Nově jsou tedy navrženy uliční vpusti, které budou odpadním potrubím svedeny v místě mostu zpět do koryta vodního toku Radostovského potoka. Odvodnění vozovky je součástí objektu SO 101 Komunikace. V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry v území mimo oblast stavby se nezmění.

Ostatní požadavky:
Stavba předpokládá realizaci přeložky SO 430 Přeložka vedení NN, jejímž vlastníkem a stavebníkem je ČEZ Distribuce a.s. Realizace přeložky není součástí této veřejné zakázky.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 03/2020, odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír, zakázkové číslo: O16042. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 757 605 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky