Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru a EP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9091
Systémové číslo: P22V00000891
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2022/309
Datum zahájení: 11.11.2022
Nabídku podat do: 02.12.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice - zpracování studie stavebně technologického řešení včetně autorského dozoru a EP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem projektu je dosáhnout úspory 30 % z neobnovitelných zdrojů zejména pořízením nového vybavení v dále specifikovaném rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování energetického posudku a studie stavebně technologického řešení (STS) včetně položkového rozpočtu a související dokumenty. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění autorského dozoru během realizace projektu.
Předmětem veřejné zakázky je dále také poskytnutí součinnosti zadavateli při přípravě a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce a výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci příslušné stavby. Jedná se vždy o minimálně dvě samostatná zadávací či výběrová řízení. Předmětem činnosti dodavatele v rámci plnění této části veřejné zakázky je příprava odpovědí na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace a kontrola předmětných částí nabídek a zajištění autorského dozoru na stavbě.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 22. 11. 2022 od 9:00 hod. v místě realizace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 165 289 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota VZ bez opce je zároveň maximální nabídkovou cenou.
  Opce ve výši 49 586,00 Kč bez DPH
  VZ s opcí ve výši 214 875,00 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
 • IČO: 06668364
 • Poštovní adresa:
  Riegrova 1403
  50801 Hořice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-001028

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy