Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 9077
Systémové číslo: P22V00000877
Datum zahájení: 08.11.2022
Nabídku podat do: 24.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce střechy na budově LDN Opočno – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou služby, které spočívající zejména ve zpracování projektové dokumentace DPS včetně jednotlivých profesí, výkazů výměr a rozpočtů, ve výkonu související inženýrské činnosti vedoucí k získání stavebního povolení (pokud nebude povolen zjednodušený režim např. ohlášení stavby), dále spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.

Součástí je i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum, laboratorní posouzení vzorků konstrukcí krovu atd.), jsou-li k řádné realizaci díla nezbytná a účelná.

Projektová dokumentace bude zpracována pro rekonstrukci střechy na budově LDN Opočno.

Předmět plnění se skládá z následujících části:
a) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dokumentace dle platných předpisů, včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby (předpokládá se jednostupňová)
b) Inženýrská činnost
c) Autorský dozor.

Podrobné vymezení činností, které jsou součástí plnění, je v příloze č. 2 – Návrh smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků