Veřejná zakázka: Oprava plotu LDN Hradec Králové – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8958
Systémové číslo: P22V00000765
Evidenční číslo zadavatele: 102079/2022/KHK
Datum zahájení: 09.11.2022
Nabídku podat do: 05.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava plotu LDN Hradec Králové – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování jednostupňové projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, včetně soupisu prací s výkazem výměr a oceněného soupisu prací s výkazem výměr (rozpočtu) pro opravu stávajícího oplocení areálu LDN Hradec Králové – jedná se o plot s podezdívkou. Součástí předmětu díla je i provedení nezbytných stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace. Součástí předmětu díla je i výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu.
Areál LDN se nachází v městské památkové zóně Hradec Králové. Oplocení kolem areálu LDN Hradec Králové je ve stavu vyžadující revitalizaci. Oplocení se skládá z cihlové podezdívky, pískovcových krycích desek, kovových profilovaných polí a tří kovových bran, z toho dvě slouží pro vjezd do areálu a jedna je nevyužívaná. Rekonstrukce se bude týkat opravy jednotlivých, výše zmiňovaných, částí oplocení, sjednocení vzhledu zděných pilířů, opravy kovových bran a výměny manuálního ovládání kovových bran za ovládání automatické – pouze z ulic Hradební a Pospíšilova.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adresu Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky