Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti přístavby budovy SŠSOG Hradec Králové, ul. Truhlářská 462

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8957
Systémové číslo: P22V00000764
Evidenční číslo zadavatele: 99786/2022/KHK
Datum zahájení: 09.11.2022
Nabídku podat do: 24.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti přístavby budovy SŠSOG Hradec Králové, ul. Truhlářská 462
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení studie proveditelnosti ve 2 variantách na přístavbu budovy Střední školy služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové vč. propočtu nákladů stavby a jejich částí po jednotlivých kapitolách. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů, měření nad rámec poskytnutých podkladů (i doměření stávajícího stavu objektu, geodetické zaměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.), jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Součástí studie bude dále také vypracování energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budov a všech nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení stavby (např. geologický průzkum, hydrogeologický průzkum apod.).
Přístavba bude obsahovat 6 učeben (každá pro 32 žáků, z toho 2-3 učebny s možností propojení na konferenční místnost pro max. 100 osob), 2 menší učebny (každá pro 24 žáků), bufet s odpočívací zónou pro žáky, kanceláře pro pedagogy a dílnu pro technické pracovníky školy. Budova by měla být primárně určena pro teoretické vyučování. Realizací přístavby objektu školy dojde k optimalizaci výuky žáků školy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adresu Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky