Veřejná zakázka: Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8893
Systémové číslo: P22V00000699
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-038910
Datum zahájení: 06.09.2022
Nabídku podat do: 06.02.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – stavební práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky (VZ) jsou stavební práce spočívající v modernizaci stravovacího provozu oblastní nemocnice v Trutnově, konkrétně provozního úseku kuchyně ve 2. NP objektu pro stravování na pozemku č. st. 4892.
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
Objekt kuchyně je samostatně stojící stavbou propojenou krčkem s objektem výdeje a konzumace jídel. Objekt je obdélníkového půdorysu s obslužnou rampou pro zásobování. Řešený objekt je dvoupodlažní, kde první patro slouží zejména pro skladování surovin a ve druhém patře je sociální zázemí pracovníků a provoz přípravy pokrmů - kuchyň. Střecha je plochá s atikou a strojovnami výtahů. V současné době je budova na obvodových konstrukcích opatřena břízolitovou omítkou a kabřincovým obkladem. Nově bude řešena modernizace stravovacího provozu kuchyně, kde veškeré stavební úpravy budou v rámci interiéru stavby – architektonické řešení bude beze změn.
Dispoziční řešení kuchyně 2.NP bude upraveno dle návrhu gastrotechnologie. Objekt má celkovou kapacitu stálých pracovníků v počtu 27 osob. Dispozičně je objekt v 1. NP vybaven zázemím s kanceláří a sklady potravin. Ve 2.NP jsou kanceláře, provoz kuchyně, myčky, sklady, sociální zázemí personálu a strojovna VZT. Na střechu je vstup z posledního patra druhého podlaží přes střešní výlez a strojovnu výtahu. Objekt je vybaven schodištěm a třemi obslužnými výtahy. Zásobování objektu je řešeno po nákladní rampě.

Součástí plnění je také samozřejmě zajištění kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem a dále spolupráce a koordinace při dodávkách gastrotechnologie a jiných zařízení (např. upřesnění napojovacích bodů apod.), které nejsou součástí Smlouvy o dílo. Stavební připravenost upřesní dodavatel gastrotechnologie.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 866 777 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky