Veřejná zakázka: Zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8811
Systémové číslo: P22V00000617
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2022/208
Datum zahájení: 03.08.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
A) Předmětem veřejné zakázky je zpracování změny (aktualizace) Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje ve smyslu ust. § 100 a násl. zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o odpadech). Zpracování bude vycházet zejména z Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015–2024, resp. jeho aktualizace, Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje a dále z každoročního vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství kraje.
B) Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování vypořádání k případnému stanovisku Ministerstva životního prostředí k návrhu změny plánu odpadového hospodářství kraje do 30 dnů ode dne jeho obdržení a
C) zpracování vyhodnocení vlivů změny (aktualizace) Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jakož i úkonů podmiňujících její schválení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky