Veřejná zakázka: „Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8677
Systémové číslo: P22V00000483
Evidenční číslo zadavatele: 62674/2022/KHK
Datum zahájení: 23.06.2022
Nabídku podat do: 20.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Modernizace stravovacího provozu – MN Dvůr Králové nad Labem“ – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky bude vypracování projektových dokumentací , vymezených dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu těchto projektových dokumentací a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.
a) Zaměření stávajícího stavu řešených prostor kuchyně na p. č. st. 1641 k. ú. Dvůr Králové nad Labem;
Zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření pro odstranění příčin a důsledků vlhkosti zdiva na obou objektech;
b) Vypracování projektu sanace suterénu a přízemí v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby;
c) V rámci projektové dokumentace bude nejprve zpracována studie gastro technologie včetně technické specifikace zařizovacích vybavení s napojovacími body jednotlivých profesí;
d) Zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) a získání kladného územního rozhodnutí v rozsahu projektu;
e) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) (pokud bude možné realizovat společné územní a stavební řízení, dodavatel vypracuje dokumentaci pro vydání společného povolení ve smyslu § 1 d), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění – dále též „společné DUR+DSP“) a získání pravomocného stavebního povolení v rozsahu projektu;
f) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele.
g) Zpracování projektové dokumentace interiérů a gastro vybavení (PD interiérů a vybavení);
h) Autorský dozor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz) nebo v listinné podobě na adresu Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky