Veřejná zakázka: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8523
Systémové číslo: P22V00000329
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018225
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 10.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář – PD ve stupni DPS a AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby („DPS“) a výkon autorského dozoru („AD“) na akci s názvem „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“. Součástí plnění předmětu díla DPS je také kompletní zajištění inženýrské činnosti, získání všech potřebných vyjádření pro vydání změny stavby před jejím dokončením.
Objekt Vrbenského kasáren se nachází v areálu Gayerových kasáren, které leží v blízkosti historického jádra města Hradec Králové. Je situován podél ulic Divišova a Šimkova. Zrcadlově k Vrbenského kasárnám je v areálu umístěná identická opravená budova muzea (Gayerova kasárna). Objekt Vrbenského kasáren je v současné době nevyužívaný a v havarijním stavu pro jakékoliv další využití této budovy a je nezbytná její kompletní rekonstrukce.
Uživatelem zrekonstruovaného objektu bude Muzeum východních Čech v Hradci Králové, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje.
Projekt bude zahrnovat atraktivní, inovativní expozici uzpůsobenou rámcovým vzdělávacím programům výše uvedené organizace.
Vzhledem k záměru zadavatele žádat o spolufinancování díla mj. z Národního plánu obnovy, IROP 2 a dalších, doposud nespecifikovaných dotačních titulů, požaduje zadavatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádostí o dotace.
Dále je součástí předmětu veřejné zakázky součinnost při realizaci veřejné zakázky na příslušné stavební práce a vybavení, a také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci vlastního záměru.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 900 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem vč. vyhrazené změny závazku (opční právo) 3.700.000 Kč bez DPH.
  Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky (bez opce) činí 2.900.000 Kč bez DPH a hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další služby) ve výši 800.000 Kč bez DPH.
  Cena za níže specifikovanou vyhrazenou změnu závazku podle § 100 zákona nebude součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy