Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7968
Systémové číslo: P21V00000659
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/513
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-036282
Datum zahájení: 06.10.2021
Nabídku podat do: 10.11.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na akci „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/298 Opočno, obchvat - II. etapa“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Vlastní činnost bude probíhat každý den po dobu probíhajících stavebních prací.
Stavební práce spočívají v realizaci nové komunikace, obchvatu obce Opočno - II. etapa. Stavební práce budou realizovány podle projektové dokumentace.

Rozsah výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na staveništi bude v souladu s platnými právními předpisy a předpisy stavovských organizací. Předmět veřejné zakázky je vázán platným územním rozhodnutím a dále obsahem platných stavebních povolení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky