Veřejná zakázka: Zajištění certifikace systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7798
Systémové číslo: P21V00000489
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/333
Datum zahájení: 08.07.2021
Nabídku podat do: 30.07.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění certifikace systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je certifikace a navazující ověřovací audity systému hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2019 pro Královéhradecký kraj a jím zřízené a ovládané organizace. Jedná se celkem o 99 organizací (hranice systému). Organizace spravované KHK jsou dle činnosti a příslušnosti k jednotlivým odvětvím KHK rozděleny do 8 následujících kategorií: 1. Střední školy (SS a VOS); 2. Speciální školy (SPS); 3. Ústavy sociální péče (USP); 4. Zdravotnictví (ZD); 5. Kultura (KU); 6. Školská zařízení (SZ); 7. Domovy důchodců (DD); 8. Ostatní (tj. administrativní budovy, samostatná školní jídelna apod.) (OST).

Dále předmětem veřejné zakázky je prověření a vyhodnocení stavu dokumentace a již zavedeného systému managementu dle požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 vykonáním auditu a vypracování Zprávy z auditu o provedeném zjištění a udělení certifikátu na 3 roky a dále provedení I. a II. Dozorového auditu, tj. pravidelného ročního dohledu nad certifikovaným systémem managementu osvědčeným uděleným certifikátem.

V rámci těchto auditů dojde během tříletého smluvního cyklu k postupnému fyzickému prověření 75 % ze všech zapojených organizací v místě sídla konkrétní organizace (ve zbylých 25 % zajistí audit zadavatel.)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky