Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7612
Systémové číslo: P21V00000305
Evidenční číslo zadavatele: 32917.2
Datum zahájení: 09.03.2021
Nabídku podat do: 23.03.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 150 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: „II/327 Smidary – křižovatka silnic II/327 a III/32743“.

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy č. II/327 v úseku od km 41,878 (začátek úseku) do km 45,900 (konec úseku), v celkové délce 4,022 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6 m a zůstane zachována, případně bude sjednocena na noremní šířku dle ČSN. V trase se nachází 8 propustků, most ev. č. 327-025 a most ev. č. 327-026. Stav mostů je patrný z HMP a mostního listu. Předpokládá se celková rekonstrukce nebo výstavba nového mostu ev. č. 327-025. Vozovka je vedena v intravilánu obce Smidary v délce 566 m, je lemována obrubou a odvodnění je řešeno do stávající dešťové kanalizace. V intravilánu obce Chotělice je vozovka vedena v délce 441 m, kde je odvodnění řešeno do příkopů a částečně do stávající dešťové kanalizace. Zbývající délka vozovky je vedena v extravilánu. Celoplošně vozovka vykazuje poruchy v krytových i podkladních vrstvách. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, rekonstrukce nebo výstavba nového mostu, úprava odvodnění.

U mostu ev.č. 327-025 požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky