Veřejná zakázka: „Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7402
Systémové číslo: P21V00000095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.02.2021
Nabídku podat do: 04.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oblastní nemocnice Náchod – Propojení podzemního koridoru „A“ a „K“ s pavilónem „A“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „SO-026 PROPOJENÍ PODZEMNÍ KORIDORU „A“ a „K“ S PAVILONEM „A“ (dále jen DPS), vypracované společností PROXION s.r.o., IČO: 252 64 451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant Ing. René Hubka, ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy.
Rozsah stavebních prací i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky je realizace propojení novostavby spojovacího koridoru K-A se stávajícím pavilónem A dle DPS včetně nutných stavebních úprav stávajících prostorů v propojovacím koridoru a v pavilónu A za účelem zřízení propojovací chodby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 800 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy