Veřejná zakázka: Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7213
Systémové číslo: P20V00000813
Datum zahájení: 05.11.2020
Nabídku podat do: 23.11.2020 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu objektů uvedených v seznamu v příloze s názvem „Základní údaje o budově“, který je součástí zadávací dokumentace a obsahuje základní údaje o objektech. Jedná se o nemovitosti ve vlastnictví města Jaroměře, které vydalo dne 7. 7. 2020 souhlas Královéhradeckému kraji s provedením stavebně historického průzkumu v celém areálu Korunní pevnosti Josefov. Nedestruktivní stavebně historický průzkum bude zpracován v intencích platné Metodiky Národního památkového ústavu (Jan Beránek – Petr Macek: Metodika stavebně historického průzkumu, Praha 2015). Další podrobnosti jsou uvedeny zejména v Příloze č. 2 (Smlouva o dílo).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků