Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti BOZP, HACPP a OOZ v prevenci rizik pro ONN a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6968
Systémové číslo: P20V00000570
Evidenční číslo zadavatele: 26/KS/2020/VZMR
Datum zahájení: 05.08.2020
Nabídku podat do: 17.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti BOZP, HACPP a OOZ v prevenci rizik pro ONN a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění osoby odborně způsobilé v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění osoby odborně způsobilé v oblasti chemických látek a přípravků ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle chemického zákona č. 350/2011 Sb., a v případě potřeby zadavatele zajištění plnění požadavků právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, hygieny práce, chemických látek, přípravků a HACCP na jednotlivých pracovištích Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 668 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Náchod

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  54701 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky