Veřejná zakázka: III/32428 Popovice – Třesovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 6668
Systémové číslo: P20V00000271
Evidenční číslo zadavatele: 32919
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008685
Datum zahájení: 10.03.2021
Nabídku podat do: 12.04.2021 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32428 Popovice – Třesovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/32428 Popovice - Třesovice“.
Jedná se o obnovu stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace III/32428, který je rozpraskán a deformován výtluky, vyjetými kolejemi a trhlinami. Opravovaný úsek začíná koncem obce Popovice (km 2,190), konec úseku se nachází na začátku obce Třesovice (km 2,884). Délka opravovaného úseku je 694 metrů. Stávající šířka komunikace zůstane zachována na 5,5 m a 0,5 m nezpevněné krajnice. Rozsah stavebních prací zahrnuje lokální sanace vozovky, odfrézování asfaltového povrchu, zhotovení ložní a obrusné vrstvy. Dále je v rámci stavby řešeno odvodnění komunikace (čištění stávajících příkopu, propustků, včetně zatrubnění hospodářských sjezdů) a obnova nezpevněných krajnic.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Václav Lexa, datum zpracování 03/2017, číslo zakázky 13/17. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 358 178 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy