Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6067
Systémové číslo: P19V00000568
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2019/575
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-026578
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 30.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu. Vlastní činnost bude probíhat každý den po dobu probíhajících stavebních prací.
Stavební práce spočívají v realizaci nové komunikace, obchvatu obce Černíkovice, místní část Domašín. Přeložka silnice II/321 se plynule napojuje na současnou II/321 před a za Domašínem, částí obce Černíkovice. Stavební práce budou realizovány podle projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky