Veřejná zakázka: „Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5664
Systémové číslo VZ: P19V00000168
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009101
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dílčí část 8 - Sociální rehabilitace - terénní - osoby s duševním onemocněním - Náchodsko“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění ambulantních i terénních služeb sociální rehabilitace pro integraci osob s duševním onemocněním do běžného života.
Potřeby Zadavatele, jež mají být řešeny touto veřejnou zakázkou, spočívají v nutnosti zajištění sociálně rehabilitačních služeb osobám s duševním onemocněním, a to se zaměřením na podporu sociálních dovedností a sociálních vazeb, podporu při využívání běžně dostupných služeb, zdrojů a při hledání pracovního uplatnění. Splněním veřejné zakázky mají být naplněny specifické a konkrétní potřeby osob s duševním onemocněním spočívající v rozvoji sociálních dovedností a sociálních vazeb.
Předmět plnění bude realizován v souladu s § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 780 787 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy