Veřejná zakázka: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5521
Systémové číslo: P19V00000026
Evidenční číslo zadavatele: 32927
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015236
Datum zahájení: 08.10.2018
Nabídku podat do: 23.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) stavební akce „II/299 Librantice – hranice okresu Náchod“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění (dále také PD) a výkon autorského dozoru při realizaci stavby v předpokládaném rozsahu 200 hodin, blíže ZOP-D, stavební akce: “II/299 Librantice - hranice okresu Náchod“.

Jedná se o rekonstrukci komunikace č. II/299 v úseku od km 5,388 (křižovatka se silnicí III/2991 v obci Librantice) po km 13,807 (hranice okresu Náchod) v celkové délce 8,419 km rozdělenou do čtyř úseků (intravilán, extravilán). Tyto úseky jsou v současné době ve špatném stavebním stavu. Rekonstrukcí předmětných úseků silnice II/299 dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Šířka asfaltobetonové části vozovky je 6,0 m. V trase se nachází propustky, most ev. č. 299-002A. Stav mostu je patrný z HMP a mostního listu. Předpokládá se celková rekonstrukce mostu. Vozovka je vedena v intravilánu obce Librantice v délce 640 m, částečně je lemována obrubou a odvodnění je částečně řešeno do dešťové kanalizace a částečně do silničních příkopů, dále v intravilánu obce Výrava v celkové délce 400 m je vozovka částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace, v intravilánu obce Libřice v celkové délce 380 m je vozovka částečně lemována obrubou a odvodnění je řešeno do dešťové kanalizace. V délce 6999 m je vozovka vedena v extravilánu, kde je odvodnění řešeno do příkopů. Uprostřed vozovky jsou patrny pouze poruchy v krytových vrstvách. V krajích vozovka vykazuje poruchy. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány). Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dopravní značení, kompletní rekonstrukce mostu, odvodnění. U nového mostu požadujeme dosažení zatížitelnosti mostního objektu Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t (dle ČSN 73 6222). Most bude navržen dle ČSN EN 1991-2, pro skupinu pozemních komunikací 1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky