Veřejná zakázka: Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje 2 - dílčí část B: Dodávka a implementace Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 550
Systémové číslo: P13V00000437
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 103065
Počátek běhu lhůt: 14.12.2011
Nabídku podat do: 12.03.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Digitální mapa veřejné správy – ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje 2 - dílčí část B: Dodávka a implementace Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vytvoření portálu územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje, obsahujícího mapové kompozice k prohlížení, poskytujícího služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat, jeho implementace do datového uložiště, včetně zpracování vstupní analýzy, dodávky potřebného SW, školení 20 uživatelů v rozsahu 2 x 4 hodin realizovaného v sílde zadavatele a následného zkušebního provozu a komplexní podpory.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 728 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Centrum EP
Ing. Kateřina Půžová
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky