Veřejná zakázka: „Ekonomicko – technické zhodnocení investičního záměru navýšení kapacity domova pro seniory o 50 lůžek, včetně studie – DD Humburky“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5468
Systémové číslo: P18V00000868
Datum zahájení: 06.12.2018
Nabídku podat do: 14.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Ekonomicko – technické zhodnocení investičního záměru navýšení kapacity domova pro seniory o 50 lůžek, včetně studie – DD Humburky“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je ekonomické, technické, stavební a provozní zhodnocení investičního záměru zadavatele na navýšení kapacity domova pro seniory o 50 lůžek, včetně úvodní studie, na Novobydžovsku. V rámci zakázky vybraný zhotovitel provede zhodnocení výše uvedeného záměru v lokalitách areálu oblastní nemocnice Nový Bydžov a areálu Domova důchodců Humburky a to ve variantách:
- Zajištění poskytování sociálních služeb v Humburkách
• Posoudit vhodnost stavebně technického řešení stávající kapacity 47 lůžek, (zajistit v původním objektu, případně výstavbou zcela nového objektu)
• Návrh řešení rozšíření kapacity v Humburkách o 50 lůžek
• Cílový stav kapacity zařízení 97 lůžek
- Výstavba nového objektu v Novém Bydžově
• Cílová kapacita nového objektu 97 lůžek
- Zachování objektu v Humburkách a výstavba menšího objektu v Novém Bydžově
• Posoudit vhodnost stavebně technického řešení stávající kapacity 47 lůžek v Humburkách
• Navrhnout stavebně technické řešení výstavby nového objektu pro 50 lůžek v Novém Bydžově,
a to v návaznosti na územní plán regionu, provozně - technické podmínky areálů, místní dopravní situaci, parkování, napojení inženýrských sítí, majetkové poměry atd. V rámci realizace zakázky bude celý záměr průběžně konzultován se zástupci zadavatele a se zástupci uživatele (DD Humburky).
Závěrem by měl zhotovitel zakázky jednoznačně specifikovat způsob řešení uvedeného záměru z výše uvedených variant, včetně studie proveditelnosti, v závislosti na jeho ekonomicko – technických podmínkách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky