Veřejná zakázka: Nákup učebních pomůcek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 5063
Systémové číslo VZ: P18V00000466
Datum zahájení: 18.06.2018
Nabídku podat do: 29.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup učebních pomůcek
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek dle podmínek Národního dotačního programu 21. Centra odborné přípravy, vyhlášeného Ministerstvem zemědělství ČR.
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/dotace-a-programy/narodni-dotace/dotacni-titul-centra-odborne-pripravy.html

Zakázka je rozdělena do dvou částí:
Část A/
Předmětem této části zakázky je dodávka učebních veterinárních terapeutických přístrojů dle specifikace v části A

Část B/
Předmětem této části zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru spermatu s kamerou a PC pro veterinární účely a 1 ks topné laboratorní desky na temperování spermatu dle specifikace v části B.

Uchazeč může podat nabídku na realizaci jedné nebo více částí zakázky dle svého uvážení. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Celou zakázku může realizovat jeden uchazeč nebo více různých uchazečů.
Podrobná specifikace jednotlivých částí v rámci této veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí výzvy.

Předpokládaný termín dodávky učebních pomůcek pro všechny části zakázky (A, B) je do 12. 9. 2018

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 527 793 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola veterinární Hradec Králové-Kukleny
 • IČO: 62690281
 • Poštovní adresa:
  Pražská 68
  501 01 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60054447

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pražská 68
501 01 Hradec Králové

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy